فولاد امین طبرستان، واحد نمونه صنعتی سال ١۴٠٠

واحد نمونه صنعتی سال ۱۴۰۰

فولاد امین طبرستان، واحد نمونه صنعتی سال ١۴٠٠

شرکت فولاد امین طبرستان، در راه اهداف بلند و والاى کشور، در راستاى ایجاد اشتغال و بکارگیرى توان عظیم بالقوه نیروى انسانى و جذب و بکارگیرى جوانان پاک نهاد و برومند این سرزمین کهن، با آموزش و توانمندسازى و ایجاد باور در جوان که ما مى‌توانیم، با اتکا به قدرت اندیشه، خلاقیت و توانمندى بومى، استفاده از تجربیات دیگران، پیشرفت و ترقى و فتح قله‌هاى بلند دانش و صنعت در مسیر، گامى در خور بردارد.
با این هدف والا و نیت و باور به توان خودى، مبادرت به احداث کارخانجات سوله طبرستان، سازه‌هاى فلزى امین طبرستان، شرکت پروفیل سازان طبرستان، سپهر فوم طبرستان و همچنین ایجاد واحد صنایع فولاد امین طبرستان نموده است.

مدیران نمونه واحدهای تولیدی و معدنی استان مازندران، سال 1400

به مناسبت گرامی‌داشت هفته صنعت و معدن همایش تجلیل و تکریم از خادمان عرصه صنعت و معدن با اهدا تندیس و لوح تقدیر به منتخبان و پیشکسوتان نمونه صنعتی و معدنی در پنجشنبه مورخ 14 بهمن 1400 با حضور مقامات کشوری و استانی و شماری از مدیران واحدهای صنعتی و معدنی استان برگزار شده است.

 

اشتراك گذاری