برگزاری کلاس آموزشی اطفای حریق با استفاده از کپسول های CO2 و پودری

برگزاری کلاس آموزشی اطفای حریق

برگزاری کلاس آموزشی اطفای حریق با استفاده از کپسول های CO2 و پودری

مطابق نتایج به دست آمده از فرم‌های تکمیل شده حوادث صنعتی، حدود 85 درصد از حوادث رخ داده شده، مربوط به آتش سوزی می‌باشد، که این امر می‌تواند بیانگر ضرورت و اهمیت آموزش اطفای حریق به تمامی پرسنل در صنایع باشد.

 

در این راستا جهت آموزش پرسنل مجموعه فولاد امین طبرستان، کلاس آموزش اطفای حریق با همکاری سازمان آتش نشانی به صورت تئوری و عملی با تدریس جناب آقای علی میرزا گل پور برگزار گردید.

 

ویدئوی کلاس آموزشی اطفای حریق

 

 

اشتراك گذاری