لیست قیمت انواع ورق آلات

کارخانه فولاد امین طبرستان

لیست قیمت انواع ورق آلات

محصولواحد فروشاستانداردضخامت
ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 کیلوگرمST140.6
ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14کیلوگرمST140.6
ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14کیلوگرمST140.7
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 کیلوگرمST140.7
ورق روغنی 0.5 عرض 1250کیلوگرمST130.4
ورق روغنی 0.5 عرض 1000کیلوگرمST130.4
ورق روغنی 0.6 عرض 1250کیلوگرمST130.5
ورق روغنی 0.6 عرض 1000کیلوگرمST130.5
ورق روغنی 0.7 عرض 1000کیلوگرمST130.6
ورق روغنی 0.7 عرض 1250کیلوگرمST130.6

برای اطلاع از آخرین قیمت‌ها با شماره‌های زیر تماس بگیرید : 

011-42432009

011-42432008

info@fouladamin.ir

اشتراك گذاری